02.10.2010

Posted on 2 októbra, 2010

Home 02.10.2010

Exemple
sermon date 2010-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2010

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k pokornej, deti moje, k pokornej zbožnosti. Vaše srdcia musia byť spravodlivé. Nech sa vaše kríže stanú prostriedkom v boji proti hriechu súčasnosti. Vašimi zbraňami nech sú trpezlivosť a bezhraničná láska. Láska, ktorá vie čakať a ktorá vás urobí schopnými spoznať Božie znamenia, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú v tme klamstva. Deti moje, apoštoli moji, pomôžte mi otvoriť cesty k môjmu Synovi. Ešte raz  vás pozývam k modlitbe za vašich pastierov. S nimi zvíťazím. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →