02.10.2010

Posted on 2 októbra, 2010

Home 02.10.2010

Exemple
sermon date 2010-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2010

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k pokornej, deti moje, k pokornej zbožnosti. Vaše srdcia musia byť spravodlivé. Nech sa vaše kríže stanú prostriedkom v boji proti hriechu súčasnosti. Vašimi zbraňami nech sú trpezlivosť a bezhraničná láska. Láska, ktorá vie čakať a ktorá vás urobí schopnými spoznať Božie znamenia, aby váš život pokornou láskou ukázal pravdu všetkým, ktorí ju hľadajú v tme klamstva. Deti moje, apoštoli moji, pomôžte mi otvoriť cesty k môjmu Synovi. Ešte raz  vás pozývam k modlitbe za vašich pastierov. S nimi zvíťazím. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →