02.10.2009

Posted on 2 októbra, 2009

Home 02.10.2009

Exemple
sermon date 2009-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2009

„Drahé deti! pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate, deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa nedokážete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On zvíťazil nad hriechom a zomrel, aby ste vy, deti moje, žili. Dovoľte mi, aby som vám pomohla, aby ste nezomreli, ale žili večne s mojím Synom. Ďakujem!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →