02.10.2007

Posted on 2 októbra, 2007

Home 02.10.2007

Exemple
sermon date 2007-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2007

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste ma v mojom Božom poslaní sprevádzali s otvoreným srdcom a s úplnou dôverou. Cesta, ktorou vás vediem k Bohu je ťažká, ale vytrvalá a na konci sa budeme všetci v Bohu radovať. Preto, deti moje, neustávajte v modlitbe za dar viery. Len vo viere sa Božie slovo stane svetlom v tejto tme, ktorá nás chce zahaliť. Nebojte sa, ja som s vami. Ďakujem vám.“

Na záver som videla: opísala by som to ako intenzívny silný jas, keď sa otváralo nebo. Cez ten jas Matka Božia vošla do neba.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →