02.10.2005

Posted on 2 októbra, 2005

Home 02.10.2005

Exemple
sermon date 2005-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2005

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako matka. Prinášam vám môjho Syna, pokoj a lásku. Očistite svoje srdcia a vezmite so sebou môjho Syna. Odovzdajte druhým pravý pokoj a šťastie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →