02.10.2005

Posted on 2 októbra, 2005

Home 02.10.2005

Exemple
sermon date 2005-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2005

„Drahé deti! Prichádzam k vám ako matka. Prinášam vám môjho Syna, pokoj a lásku. Očistite svoje srdcia a vezmite so sebou môjho Syna. Odovzdajte druhým pravý pokoj a šťastie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →