02.09.2011

Posted on 2 septembra, 2011

Home 02.09.2011

Exemple
sermon date 2011-09-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.09.2011

„Drahé deti! Ja som vám celým srdcom i dušou plnou viery a lásky k nebeskému Otcovi darovala a znovu dávam svojho Syna. Môj Syn vám, národom celého sveta, dal poznať jediného pravého Boha a jeho lásku. Vedie vás cestou pravdy a učinil vás bratmi a sestrami. Preto, deti moje, neblúďte, nezatvárajte si srdce pred tou pravdou, nádejou a láskou. Všetko okolo vás je pominuteľné, všetko sa rozpadá, a iba Božia sláva ostáva. Preto sa zrieknite všetkého, čo vás vzďaľuje od Pána. Iba jemu sa klaňajte, pretože on je jediný pravý Boh. Som s vami a zostanem pri vás. Zvlášť sa modlím za pastierov, aby boli dôstojní predstavitelia môjho Syna a aby vás s láskou viedli cestou pravdy. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →