02.09.2007

Posted on 2 septembra, 2007

Home 02.09.2007

Exemple
sermon date 2007-09-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.09.2007

„Drahé deti! V tomto čase Božích znamení, nebojte sa, lebo ja som s vami. Veľká Božia láska ma posiela, aby som vás viedla ku spáse. Dajte mi svoje jednoduché srdcia očistené pôstom a modlitbou. Len v jednoduchosti vašich sŕdc je vaša spása. Chcem byť s vami a viesť vás. Ďakujem vám.“

Matka Božia všetkých požehnala i všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →