02.09.2007

Posted on 2 septembra, 2007

Home 02.09.2007

Exemple
sermon date 2007-09-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.09.2007

„Drahé deti! V tomto čase Božích znamení, nebojte sa, lebo ja som s vami. Veľká Božia láska ma posiela, aby som vás viedla ku spáse. Dajte mi svoje jednoduché srdcia očistené pôstom a modlitbou. Len v jednoduchosti vašich sŕdc je vaša spása. Chcem byť s vami a viesť vás. Ďakujem vám.“

Matka Božia všetkých požehnala i všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →