02.09.2007

Posted on 2 septembra, 2007

Home 02.09.2007

Exemple
sermon date 2007-09-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.09.2007

„Drahé deti! V tomto čase Božích znamení, nebojte sa, lebo ja som s vami. Veľká Božia láska ma posiela, aby som vás viedla ku spáse. Dajte mi svoje jednoduché srdcia očistené pôstom a modlitbou. Len v jednoduchosti vašich sŕdc je vaša spása. Chcem byť s vami a viesť vás. Ďakujem vám.“

Matka Božia všetkých požehnala i všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →