02.09.2005

Posted on 2 septembra, 2005

Home 02.09.2005

Exemple
sermon date 2005-09-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.09.2005

„Drahé deti! Ja ako matka prichádzam k vám a ukazujem vám, ako veľmi vás Boh, môj nebeský Otec miluje. A vy? Kde ste vy, deti moje? Čo je vo vašom srdci na prvom mieste? Čo vám nedovolí, aby ste dali môjho Syna na prvé miesto? Dovoľte, deti moje, aby na vás zostúpilo Božie požehnanie. Nech vás objíme Boží pokoj. Pokoj ktorý dáva môj Syn. Iba on.“ 

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →