02.08.2015

Posted on 2 augusta, 2015

Home 02.08.2015

Exemple
sermon date 2015-08-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.08.2015

„Drahé deti, ako matka, ktorá miluje svoje deti, vidím aký ťažký je čas, ktorý žijete.

Vidím vaše utrpenie, ale musíte vedieť, že nie ste sami. Môj Syn je s vami. On je  všadeprítomný. Je neviditeľný, ale môžete ho vidieť, ak ním žijete. On je svetlo, ktoré vám osvecuje dušu a dáva pokoj. On je Cirkev, ktorú máte milovať a vždy sa za ňu modliť a bojovať – ale nielen slovami, ale skutkami lásky. Deti moje, konajte, aby všetci spoznali môjho Syna. Konajte, aby bol milovaný, pretože pravda je v mojom Synovi narodenom z Boha – v Božom Synovi. Nestrácajte čas prílišným rozmýšľaním; vzdialite sa od pravdy. Jednoduchým srdcom prijmite jeho slovo a žite ho. Ak budete žiť jeho slovo, budete sa modliť. Ak budete žiť jeho slovo, budete milovať milosrdnou láskou. Budete sa navzájom milovať. Čím viac budete milovať, tým ďalej budete od smrti. Pre tých, ktorí budú žiť slovo môjho Syna a ktorí budú milovať, smrť sa stane životom. Ďakujem vám. Modlite sa, aby ste mohli vidieť môjho Syna vo svojich pastieroch. Modlite sa, aby ste ho mohli v nich objať.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →