02.08.2012

Posted on 2 augusta, 2012

Home 02.08.2012

Exemple
sermon date 2012-08-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.08.2012

„Drahé deti! Som s vami a nevzdávam sa. Chcem vás zoznámiť s mojím Synom. Chcem svoje deti so sebou vo večnom živote. Chcem, aby ste pocítili radosť pokoja a mali večnú spásu. Modlím sa, aby ste prekonávali ľudské slabosti. Prosím svojho Syna, aby vám daroval čisté srdcia. Moje drahé deti, len čisté srdcia vedia, ako niesť kríž a vedia, ako sa obetovať za všetkých tých hriešnikov, ktorí urážali nebeského Otca a ktorí ho i dnes urážajú a nespoznali ho. Modlím sa, aby ste spoznali svetlo pravej viery, ktorá vychádza iba z modlitby čistých sŕdc. Vtedy všetci tí, ktorí sú vo vašej blízkosti, pocítia lásku môjho Syna. Modlite sa za tých, ktorých si vyvolil môj Syn, aby vás viedli po ceste k spáse. Nech vaše ústa budú zatvorené pred každým súdom. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →