02.08.2009

Posted on 2 augusta, 2009

Home 02.08.2009

Exemple
sermon date 2009-08-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.08.2009

„Drahé deti! Prichádzam k vám, aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorou by ste mali ísť, aby ste sa čoraz väčšmi podobali môjmu Synovi, a takto boli bližší a milší Bohu.  Neodmietajte moju lásku. Nezriekajte sa spásy a večného života kvôli pominuteľnosti a márnosti tohto života. Som s vami, aby som vás viedla a napomínala ako matka. Poďte so mnou!“

Počas celého zjavenia bolo slnko za Matkou Božou, a ja si myslím, že to bol Ježiš, ktorý nás osvecoval jasom svojej lásky. Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →