02.07.2019

Posted on 2 júla, 2019

Home 02.07.2019

Exemple
sermon date 2019-07-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.07.2019

„Drahé deti, z vôle milosrdného Otca som vám dávala a ešte budem dávať viditeľné znamenia mojej materinskej prítomnosti. Deti moje, to je materinská túžba po uzdravení duší. To je túžba, aby každé moje dieťa malo pravú vieru, aby zakúsilo zázračnú skúsenosť pijúc z prameňa Slova môjho Syna – Slova života. Deti moje, svetlo viery priniesol na svet môj Syn svojou láskou a obetou. Ukázal vám cestu viery. Pretože, deti moje, viera povyšuje bolesť a utrpenie. Pravá viera robí modlitbu citlivejšou, koná skutky milosrdenstva – jeden rozhovor, jeden milodar. Tie moje deti, ktoré majú vieru, pravú vieru, sú napriek všetkému šťastné, pretože žijú začiatok nebeského šťastia na zemi. Preto, deti moje, apoštoli mojej lásky, pozývam vás, aby ste dali príklad pravej viery, aby ste prinášali svetlo tam, kde je tma, aby ste žili môjho Syna. Deti moje, ako matka vám hovorím, nemôžete kráčať cestou viery a nasledovať môjho Syna bez vašich pastierov. Modlite sa, aby mali silu a lásku viesť vás. Nech sú vaše modlitby vždy s nimi. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →