02.07.2008

Posted on 2 júla, 2008

Home 02.07.2008

Exemple
sermon date 2008-07-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.07.2008

„Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k láske voči blížnemu. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. On, ktorý mohol všetko urobiť silou, si vybral cestu lásky a dal vám príklad. Aj dnes vám Boh skrze mňa prejavuje nesmiernu dobrotu a vy, deti moje, ste povinní na ňu odpovedať. S rovnakou dobrotou a veľkodušnosťou  zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Týmto spôsobom môj Syn a jeho láska vstane z mŕtvych vo vás. Ďakujem vám.“

Panna Mária dodala: „Nech sú vaši pastieri vo vašich srdciach a modlitbách.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →