02.07.2008

Posted on 2 júla, 2008

Home 02.07.2008

Exemple
sermon date 2008-07-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.07.2008

„Drahé deti! Materinskou láskou vás chcem povzbudiť k láske voči blížnemu. Nech je môj Syn prameňom tejto lásky. On, ktorý mohol všetko urobiť silou, si vybral cestu lásky a dal vám príklad. Aj dnes vám Boh skrze mňa prejavuje nesmiernu dobrotu a vy, deti moje, ste povinní na ňu odpovedať. S rovnakou dobrotou a veľkodušnosťou  zaobchádzajte s dušami, ktoré stretáte. Nech ich vaša láska obracia. Týmto spôsobom môj Syn a jeho láska vstane z mŕtvych vo vás. Ďakujem vám.“

Panna Mária dodala: „Nech sú vaši pastieri vo vašich srdciach a modlitbách.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →