02.07.2005

Posted on 2 júla, 2005

Home 02.07.2005

Exemple
sermon date 2005-07-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.07.2005

„Drahé deti! Ako matka sa radujem s vami, pretože vás pozývam ako matka. Prinášam vám svojho Syna. Môj Syn, váš Boh. Očistite svoje srdcia a skloňte hlavu pred vaším jediným Bohom. Nech moje materinské srdce jasá od radosti. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →