02.06.2012

Posted on 2 júna, 2012

Home 02.06.2012

Exemple
sermon date 2012-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2012

„Drahé deti! Som neustále medzi vami, pretože vám chcem svojou bezhraničnou láskou ukázať bránu raja. Chcem vám povedať ako sa otvára: dobrotou, milosrdenstvom, láskou a pokojom – skrze môjho Syna. Preto, deti moje, nestrácajte čas márnosťami. Zachrániť vás môže iba spoznávanie lásky môjho Syna. Skrze tú spasiteľskú lásku a Ducha Svätého si on vyvolil mňa a ja spolu s ním si vyberám vás, aby ste boli apoštolmi jeho lásky a vôle. Deti moje, máte veľkú zodpovednosť. Chcem, aby ste svojím príkladom pomohli hriešnikom, aby začali vidieť. Obohaťte ich úbohé duše a vráťte ich do môjho  náručia. Preto, modlite sa, modlite sa, postite a pravidelne sa spovedajte. Ak prijímanie* môjho Syna je stredobodom vášho života, potom sa nebojte, všetko dokážete. Ja som s vami. Každý deň sa modlím za pastierov a  to isté  očakávam od vás. Pretože, deti moje, bez ich vedenia a posilnenia požehnaním nič nezmôžete. Ďakujem vám.“

*prijímanie Tela a Krvi Pána v Eucharistii

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →