02.06.2008

Posted on 2 júna, 2008

Home 02.06.2008

Exemple
sermon date 2008-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2008

„Drahé deti! Z Božej milosti som s vami, aby som vás urobila veľkými. Veľkými vo viere a láske všetkých vás, ktorých srdce sa vinou a hriechom stalo tvrdým ako kameň.* A vás nábožné duše chcem ožiariť novým svetlom. Modlite sa, aby moja modlitba našla otvorené srdcia. Aby som ich mohla osvietiť silou viery a otvoriť cestám lásky a nádeje. Buďte vytrvalí. Ja budem s vami.“

* Keď toto hovorila, pozerala na prítomných, ktorých sa to týka s bolesťou na tvári a slzami v očiach.

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →