02.06.2008

Posted on 2 júna, 2008

Home 02.06.2008

Exemple
sermon date 2008-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2008

„Drahé deti! Z Božej milosti som s vami, aby som vás urobila veľkými. Veľkými vo viere a láske všetkých vás, ktorých srdce sa vinou a hriechom stalo tvrdým ako kameň.* A vás nábožné duše chcem ožiariť novým svetlom. Modlite sa, aby moja modlitba našla otvorené srdcia. Aby som ich mohla osvietiť silou viery a otvoriť cestám lásky a nádeje. Buďte vytrvalí. Ja budem s vami.“

* Keď toto hovorila, pozerala na prítomných, ktorých sa to týka s bolesťou na tvári a slzami v očiach.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →