02.06.2007

Posted on 2 júna, 2007

Home 02.06.2007

Exemple
sermon date 2007-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2007

„Drahé deti! V tejto ťažkej dobe ma Božia láska posiela k vám. Deti moje, nebojte sa, ja som s vami. S úplnou dôverou mi dajte svoje srdcia, aby som vám mohla pomôcť, aby ste spoznali znamenia času, v ktorom žijete. Pomôžem vám, aby ste spoznali lásku môjho Syna. Cez vás budem triumfovať. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Pozvala nás k modlitbe za kňazov. Zdôraznila dôležitosť kňazského požehnania a povedala:

„Keď vás žehnajú kňazi, žehná vás môj Syn.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →