02.06.2007

Posted on 2 júna, 2007

Home 02.06.2007

Exemple
sermon date 2007-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2007

„Drahé deti! V tejto ťažkej dobe ma Božia láska posiela k vám. Deti moje, nebojte sa, ja som s vami. S úplnou dôverou mi dajte svoje srdcia, aby som vám mohla pomôcť, aby ste spoznali znamenia času, v ktorom žijete. Pomôžem vám, aby ste spoznali lásku môjho Syna. Cez vás budem triumfovať. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Pozvala nás k modlitbe za kňazov. Zdôraznila dôležitosť kňazského požehnania a povedala:

„Keď vás žehnajú kňazi, žehná vás môj Syn.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →