02.06.2006

Posted on 2 júna, 2006

Home 02.06.2006

Exemple
sermon date 2006-06-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.06.2006

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety, ktoré sme priniesli na požehnanie. S vážnym výrazom v tvári ešte raz zdôraznila kňazské požehnanie. S bolesťou a láskou povedala:

„Pamätajte si, deti moje, že to vás žehná môj Syn. Neprijímajte to len tak.“

Potom Matka Božia rozprávala o niektorých veciach, ktoré sa majú uskutočniť a povedala:

„Niet cesty bez môjho Syna. Nemyslite si, že dosiahnete pokoj a radosť, ak on nebude na prvom mieste.“

Matka Božia nebola ani smutná ani radostná, povedala by som, že bola skôr ustarostená.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →