02.05.2013

Posted on 2 mája, 2013

Home 02.05.2013

Exemple
sermon date 2013-05-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.05.2013

„Drahé deti, opäť vás pozývam, aby ste milovali a nesúdili. Môj Syn bol z vôle nebeského Otca medzi vami, aby vám ukázal cestu spásy. Aby vás spasil a nie, aby vás súdil. Ak chcete nasledovať môjho Syna, nebudete súdiť, ale budete milovať, ako vás miluje nebeský Otec. A keď vám je najťažšie, keď padáte pod ťarchou kríža, nezúfajte, nesúďte, ale si spomeňte, že ste milovaní a chváľte nebeského Otca za jeho lásku. Deti moje, neodbočte z cesty, ktorou vás vediem. Nežeňte sa do záhuby. Nech vás modlitba a pôst posilnia, aby ste mohli žiť tak, ako by si to želal nebeský Otec, aby ste boli mojimi apoštolmi viery a lásky, aby váš život požehnával tých, ktorých stretnete: aby ste boli jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. Deti moje, to je jediná pravda. Pravda, ktorá vedie k vášmu obráteniu a potom k obráteniu všetkých, ktorých stretnete, ktorí ešte nespoznali môjho Syna – všetkých, ktorí nevedia, čo znamená milovať. Deti moje, môj Syn vám daroval pastierov. Chráňte ich a modlite sa za nich. Ďakujem vám!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →