02.05.2013

Posted on 2 mája, 2013

Home 02.05.2013

Exemple
sermon date 2013-05-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.05.2013

„Drahé deti, opäť vás pozývam, aby ste milovali a nesúdili. Môj Syn bol z vôle nebeského Otca medzi vami, aby vám ukázal cestu spásy. Aby vás spasil a nie, aby vás súdil. Ak chcete nasledovať môjho Syna, nebudete súdiť, ale budete milovať, ako vás miluje nebeský Otec. A keď vám je najťažšie, keď padáte pod ťarchou kríža, nezúfajte, nesúďte, ale si spomeňte, že ste milovaní a chváľte nebeského Otca za jeho lásku. Deti moje, neodbočte z cesty, ktorou vás vediem. Nežeňte sa do záhuby. Nech vás modlitba a pôst posilnia, aby ste mohli žiť tak, ako by si to želal nebeský Otec, aby ste boli mojimi apoštolmi viery a lásky, aby váš život požehnával tých, ktorých stretnete: aby ste boli jedno s nebeským Otcom a mojím Synom. Deti moje, to je jediná pravda. Pravda, ktorá vedie k vášmu obráteniu a potom k obráteniu všetkých, ktorých stretnete, ktorí ešte nespoznali môjho Syna – všetkých, ktorí nevedia, čo znamená milovať. Deti moje, môj Syn vám daroval pastierov. Chráňte ich a modlite sa za nich. Ďakujem vám!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →