02.05.2012

Posted on 2 mája, 2012

Home 02.05.2012

Exemple
sermon date 2012-05-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.05.2012

„Drahé deti! Materinskou láskou vás prosím, dajte mi svoje ruky.  Dovoľte mi, aby som vás viedla. Ako matka vás chcem zachrániť od nepokoja, zúfalstva a večného vyhnanstva. Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi vás miluje. Obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom. Neodmietajte jeho obetu, neobnovujte svojimi hriechmi jeho utrpenia. NEZATVÁRAJTE SI BRÁNU DO RAJA. Deti moje, nestrácajte čas. Nič nie je dôležitejšie ako jednota v mojom Synovi. Ja vám pomôžem, pretože Nebeský Otec ma posiela, aby sme spolu mohli ukázať cestu milosti a spásy všetkým, ktorí ho nepoznajú. Nezatvrdzujte svoje srdcia, dôverujte mi a klaňajte sa môjmu Synovi. Deti moje, nemôžete bez pastierov, nech sú každý deň vo vašich modlitbách. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →