02.05.2012

Posted on 2 mája, 2012

Home 02.05.2012

Exemple
sermon date 2012-05-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.05.2012

„Drahé deti! Materinskou láskou vás prosím, dajte mi svoje ruky.  Dovoľte mi, aby som vás viedla. Ako matka vás chcem zachrániť od nepokoja, zúfalstva a večného vyhnanstva. Môj Syn svojou smrťou na kríži ukázal, ako veľmi vás miluje. Obetoval sa kvôli vám a vašim hriechom. Neodmietajte jeho obetu, neobnovujte svojimi hriechmi jeho utrpenia. NEZATVÁRAJTE SI BRÁNU DO RAJA. Deti moje, nestrácajte čas. Nič nie je dôležitejšie ako jednota v mojom Synovi. Ja vám pomôžem, pretože Nebeský Otec ma posiela, aby sme spolu mohli ukázať cestu milosti a spásy všetkým, ktorí ho nepoznajú. Nezatvrdzujte svoje srdcia, dôverujte mi a klaňajte sa môjmu Synovi. Deti moje, nemôžete bez pastierov, nech sú každý deň vo vašich modlitbách. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →