02.05.2009

Posted on 2 mája, 2009

Home 02.05.2009

Exemple
sermon date 2009-05-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.05.2009

Panna Mária bola veľmi smutná. Povedala iba posolstvo a požehnala nás. 

„Drahé deti! Už dlhú dobu vám dávam moje materinské srdce a darujem svojho Syna. Vy ma odmietate. Dovoľujete hriechu aby sa vás čoraz väčšmi zmocnil. Dovoľujete mu, aby vás ovládol a vzal vám schopnosť usudzovať. Moje úbohé deti, ohliadnite sa okolo seba a pozrite znamenia doby. Vari si myslíte, že môžete byť bez Božieho požehnania? Nedovoľte, aby vás tma pohltila. Z hĺbky srdca zvolajte k môjmu Synovi. Jeho meno rozháňa i najväčšiu tmu. Budem s vami, iba ma pozvite: ,Hľa tu sme matka, veď nás!‘ Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →