02.05.2007

Posted on 2 mája, 2007

Home 02.05.2007

Exemple
sermon date 2007-05-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.05.2007

„Drahé deti! Dnes k vám prichádzam s materinskou túžbou, aby ste mi dali svoje srdcia. Deti moje, urobte to s úplnou dôverou a bez strachu. Chcem do vašich sŕdc vložiť môjho Syna a jeho milosrdenstvo. Deti moje, potom budete inými očami pozerať na svet okolo seba. Uvidíte svojho blížneho. Pocítite jeho bôle i trápenia. Neodvracajte hlavu od tých, ktorí trpia, lebo od takých odvráti hlavu môj Syn. Deti, neváhajte!“

Matka Božia všetkých požehnala i všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →