02.04.2008

Posted on 2 apríla, 2008

Home 02.04.2008

Exemple
sermon date 2008-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2008

„Drahé deti, aj dnes, kým som s vami vo veľkej Božej láske, sa vás chcem spýtať: ste aj vy so mnou? Je vaše srdce otvorené pre mňa? Dovoľujete mi, aby som ho svojou láskou očistila a pripravila pre svojho Syna? Deti moje, ste vyvolené,  pretože vo vašom čase zostúpila na zem veľká Božia milosť. Nezdráhajte sa prijať ju. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných  i všetky nábožné predmety.  Pri jej odchode zostalo nádherné azúrové, teplé svetlo.

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →