02.04.2008

Posted on 2 apríla, 2008

Home 02.04.2008

Exemple
sermon date 2008-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2008

„Drahé deti, aj dnes, kým som s vami vo veľkej Božej láske, sa vás chcem spýtať: ste aj vy so mnou? Je vaše srdce otvorené pre mňa? Dovoľujete mi, aby som ho svojou láskou očistila a pripravila pre svojho Syna? Deti moje, ste vyvolené,  pretože vo vašom čase zostúpila na zem veľká Božia milosť. Nezdráhajte sa prijať ju. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných  i všetky nábožné predmety.  Pri jej odchode zostalo nádherné azúrové, teplé svetlo.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →