02.04.2006

Posted on 2 apríla, 2006

Home 02.04.2006

Exemple
sermon date 2006-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2006

„Drahé deti! Prichádzam k vám, pretože vám chcem svojím príkladom ukázať vážnosť modlitby za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Spýtajte sa, či ma nasledujete? Deti moje, či nespoznávate znamenia času? Či o nich nehovoríte? Poďte za mnou. Ako matka vás pozývam. Ďakujem vám, že ste odpovedali.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →