02.04.2006

Posted on 2 apríla, 2006

Home 02.04.2006

Exemple
sermon date 2006-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2006

„Drahé deti! Prichádzam k vám, pretože vám chcem svojím príkladom ukázať vážnosť modlitby za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Spýtajte sa, či ma nasledujete? Deti moje, či nespoznávate znamenia času? Či o nich nehovoríte? Poďte za mnou. Ako matka vás pozývam. Ďakujem vám, že ste odpovedali.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →