02.04.2006

Posted on 2 apríla, 2006

Home 02.04.2006

Exemple
sermon date 2006-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2006

„Drahé deti! Prichádzam k vám, pretože vám chcem svojím príkladom ukázať vážnosť modlitby za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Spýtajte sa, či ma nasledujete? Deti moje, či nespoznávate znamenia času? Či o nich nehovoríte? Poďte za mnou. Ako matka vás pozývam. Ďakujem vám, že ste odpovedali.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →