02.04.2005

Posted on 2 apríla, 2005

Home 02.04.2005

Exemple
sermon date 2005-04-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.04.2005

Zjavenie trvalo od 9.17 do 9.22 ráno. Po zjavení Mirjana povedala: 

„Nenazvala by som to posolstvom. Panna Mária nás požehnala svojím materinským požehnaním, ale znovu zdôraznila, že kňazské požehnanie je najdôležitejšie.“

Panna Mária povedala: „V tejto chvíli žiadam od vás, aby ste obnovili Cirkev!“.

Mirjana sa spýtala: „Či to ja môžem, či to my môžeme?“

Panna Mária odpovedala: „Deti moje, ale ja budem s vami. Apoštoli moji, budem s vami a budem vám pomáhať. Obnovte najskôr seba a svoje rodiny. a potom bude všetko ľahšie“.

Vtedy Mirjana povedala: „Len ty, Matka, buď s nami.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →