02.03.2012

Posted on 2 marca, 2012

Home 02.03.2012

Exemple
sermon date 2012-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2012

„Drahé deti, skrze nesmiernu Božiu lásku prichádzam medzi vás a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom vás prosím, ale aj napomínam, aby bola pre vás na prvom mieste starostlivosť o tých, ktorí nespoznali môjho Syna. Keď pozerajú na vás a váš život, nedovoľte, aby nezatúžili ho spoznať. Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a s láskou v srdci poďte so mnou. Ja vás vediem k vzkrieseniu v mojom Synovi. Modlite sa za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze neho a v ňom, Najvyššom Kňazovi. Ďakujem vám.”

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →