02.03.2012

Posted on 2 marca, 2012

Home 02.03.2012

Exemple
sermon date 2012-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2012

„Drahé deti, skrze nesmiernu Božiu lásku prichádzam medzi vás a vytrvalo vás pozývam do náručia svojho Syna. Deti moje, materinským srdcom vás prosím, ale aj napomínam, aby bola pre vás na prvom mieste starostlivosť o tých, ktorí nespoznali môjho Syna. Keď pozerajú na vás a váš život, nedovoľte, aby nezatúžili ho spoznať. Proste Ducha Svätého, aby môj Syn bol vtlačený vo vás. Proste, aby ste mohli byť apoštolmi Božieho svetla v tomto čase tmy a beznádeje. Toto je čas vašej skúšky. S ružencom v ruke a s láskou v srdci poďte so mnou. Ja vás vediem k vzkrieseniu v mojom Synovi. Modlite sa za tých, ktorých si môj Syn vyvolil, aby mohli vždy žiť skrze neho a v ňom, Najvyššom Kňazovi. Ďakujem vám.”

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →