02.03.2011

Posted on 2 marca, 2011

Home 02.03.2011

Exemple
sermon date 2011-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2011

„Drahé deti! Moje materinské srdce veľmi trpí, keď sa pozerám na svoje deti, ktoré vytrvalo uprednostňujú ľudské pred Božím. Moje deti, ktoré napriek všetkému, čo ich obklopuje a napriek všetkým znameniam, ktoré sa im zosielajú, si myslia, že môžu kráčať bez môjho Syna. Nemôžu! Kráčajú k večnej záhube. Preto zhromažďujem vás, ktorí ste pripravení otvoriť mi svoje srdce, ktorí ste pripravení byť apoštolmi mojej lásky, aby ste mi pomohli žijúc Božiu lásku byť príkladom pre tých, ktorí ju nepoznajú. V tom nech vám dá silu pôst a modlitba. Ja vás žehnám materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem vám.“

Panna Mária bola veľmi smutná.

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →