02.03.2010

Posted on 2 marca, 2010

Home 02.03.2010

Exemple
sermon date 2010-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2010

„Drahé deti! V tomto osobitnom čase vašej snahy byť čo najbližšie môjmu Synovi, jeho utrpeniu ale i láske, s ktorou ho znášal, vám chcem povedať, že som s vami. Svojou milosťou vám pomôžem zvíťaziť nad vašimi chybami a pokušeniami. Naučím vás láske; láske, ktorá

zotiera všetky hriechy a činí vás dokonalými. Láske, ktorá vám dá pokoj môjho Syna teraz a navždy. Pokoj s vami i vo vás, pretože ja som Kráľovná pokoja. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety, a osobitne prítomných kňazov.

       

Ďalšie posolstvá

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →

25.06.2024

„Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Prijmite moje materinské požehnanie.“  ...

                       

Čítať viac →

25. 6. 2024

„Drahé deti! Radujem sa s vami a ďakujem Bohu, že mi dovolil byť s vami, aby som vás viedla a milovala. Milé deti, pokoj j...

                       

Čítať viac →