02.03.2009

Posted on 2 marca, 2009

Home 02.03.2009

Exemple
sermon date 2009-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2009

„Drahé deti! Som tu medzi vami. Pozerám sa do vašich ranených a nepokojných sŕdc. Stratili ste sa, deti moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a všetkých vás väčšmi vzďaľujú od skutočnej pravdy. Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám ponúkam úprimnú zbožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →