02.03.2009

Posted on 2 marca, 2009

Home 02.03.2009

Exemple
sermon date 2009-03-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.03.2009

„Drahé deti! Som tu medzi vami. Pozerám sa do vašich ranených a nepokojných sŕdc. Stratili ste sa, deti moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a všetkých vás väčšmi vzďaľujú od skutočnej pravdy. Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám ponúkam úprimnú zbožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →