02.02.2013

Posted on 2 februára, 2013

Home 02.02.2013

Exemple
sermon date 2013-02-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.02.2013

„Drahé deti! Láska ma privádza k vám. Láska, ktorú chcem naučiť aj vás – skutočnú lásku. Lásku, ktorú vám ukázal môj Syn, keď z lásky k vám zomrel na kríži. Lásku, ktorá je vždy pripravená odpustiť a prosiť o odpustenie. Aká veľká je vaša láska? Moje materinské srdce je zarmútené, keď vo vašich srdciach hľadá lásku. Nie ste ochotní z lásky podriadiť svoju vôľu Božej vôli. Nemôžete mi pomôcť, aby tí, ktorí nepoznali Božiu lásku, ju spoznali. Lebo vy nemáte pravú lásku. Zasväťte mi svoje srdcia a povediem vás. Naučím vás odpustiť, milovať nepriateľa a žiť podľa môjho Syna. Nebojte sa o seba. Môj Syn nezabúda v núdzi na tých, ktorí milujú. Budem pri vás. Budem prosiť nebeského Otca, aby vás osvietilo svetlo večnej pravdy a lásky. Modlite sa za svojich pastierov, aby vás prostredníctvom vášho pôstu a modlitby mohli v láske viesť. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →