02.02.2013

Posted on 2 februára, 2013

Home 02.02.2013

Exemple
sermon date 2013-02-02
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

02.02.2013

„Drahé deti! Láska ma privádza k vám. Láska, ktorú chcem naučiť aj vás – skutočnú lásku. Lásku, ktorú vám ukázal môj Syn, keď z lásky k vám zomrel na kríži. Lásku, ktorá je vždy pripravená odpustiť a prosiť o odpustenie. Aká veľká je vaša láska? Moje materinské srdce je zarmútené, keď vo vašich srdciach hľadá lásku. Nie ste ochotní z lásky podriadiť svoju vôľu Božej vôli. Nemôžete mi pomôcť, aby tí, ktorí nepoznali Božiu lásku, ju spoznali. Lebo vy nemáte pravú lásku. Zasväťte mi svoje srdcia a povediem vás. Naučím vás odpustiť, milovať nepriateľa a žiť podľa môjho Syna. Nebojte sa o seba. Môj Syn nezabúda v núdzi na tých, ktorí milujú. Budem pri vás. Budem prosiť nebeského Otca, aby vás osvietilo svetlo večnej pravdy a lásky. Modlite sa za svojich pastierov, aby vás prostredníctvom vášho pôstu a modlitby mohli v láske viesť. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →