02.02.2011

Posted on 2 februára, 2011

Home 02.02.2011

Exemple
sermon date 2011-02-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.02.2011

„Drahé deti! Zhromažďujete sa okolo mňa, hľadáte svoju cestu, hľadáte, hľadáte pravdu, no zabúdate na najdôležitejšie – zabúdate sa správne modliť. Vaše pery vyslovujú nespočetne veľa slov, no váš duch nič necíti. Blúdiac v tme i samotného Boha si predstavujete podľa seba, a nie takého, aký vo svojej láske skutočne je. Drahé deti, pravá modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov. To je cesta spoznávania pravého Boha, a tým aj samého seba, pretože podľa neho ste stvorení. Modlitba vás privedie do naplnenia mojej túžby, môjho poslania tu s vami, do jednoty v Božej rodine. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných, poďakovala a pozvala na modlitbu za kňazov.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →