02.02.2008

Posted on 2 februára, 2008

Home 02.02.2008

Exemple
sermon date 2008-02-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.02.2008

„Drahé deti! Som s vami. Ako matka vás zhromažďujem, pretože chcem z vašich sŕdc odstrániť to, čo teraz vidím. Prijmite lásku môjho Syna a vymažte zo srdca strach, bolesť, utrpenie a sklamanie. Vás som si osobitným spôsobom vybrala, aby ste boli svetlom lásky môjho Syna. Ďakujem vám.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →