02.01.2011

Posted on 2 januára, 2011

Home 02.01.2011

Exemple
sermon date 2011-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2011

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k spoločenstvu s Ježišom, mojím Synom. Moje materinské srdce prosí, aby ste pochopili, že ste Božia rodina. Prostredníctvom duchovnej slobody vôle, ktorú vám daroval nebeský Otec ste pozvaní, aby ste sami spoznali pravdu, dobro alebo zlo. Nech vám modlitba a pôst otvoria srdcia a pomôžu v objavovaní nebeského Otca skrze môjho Syna. Objavovaním Otca bude váš život upriamený na plnenie Božej vôle a vytváranie Božej rodiny tak, ako si to praje môj Syn. Na tejto ceste vás neopustím. Ďakujem vám.“

Mirjana pocítila, že jej môže povedať: „Všetci sme prišli k tebe so svojimi utrpeniami a krížmi. Pomôž nám, prosíme ťa.“

  Panna Mária k nám vystrela ruky a povedala: „Otvorte mi vaše srdcia, dajte mi vaše utrpenia. Matka vám pomôže.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →