02.01.2008

Posted on 2 januára, 2008

Home 02.01.2008

Exemple
sermon date 2008-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2008

„Drahé deti! Celou silou môjho srdca vás milujem a darujem sa vám. Tak ako matka bojuje za svoje deti, modlím sa a bojujem za vás. Chcem, aby ste sa nebáli otvoriť, aby ste mohli srdcom milovať a dávať sa druhým. Čím viac to budete robiť srdcom, tým viac prijmete a budete lepšie chápať môjho Syna a jeho darovanie sa vám. Nech  vás všetci spoznajú skrze lásku môjho Syna a mňa. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety. Žiadala od nás modlitbu a pôst za našich pastierov.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →