02.01.2007

Posted on 2 januára, 2007

Home 02.01.2007

Exemple
sermon date 2007-01-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.01.2007

„Drahé deti! V tomto svätom čase plnom Božích milosti a jeho lásky, ktorá ma posiela k vám, prosím vás, aby ste nemali kamenné srdcia. Pôst a modlitba nech budú vašimi zbraňami k priblížovaniu sa a spoznávaniu Ježiša, môjho Syna. Nasledujte ma, môj svetlý príklad. Ja vám pomôžem, som s vami“.

Výraz tváre Panny Márie bol počas celého času zjavenia bolestný a smutný. Hovorila mi o veciach, o ktorých ešte nemôžem hovoriť. Všetkých požehnala, nás aj nábožné predmety. Zvlášť mala smutný výraz  vtedy, keď zdôrazňovala kňazské požehnanie a žiadala modlitbu a pôst za nich (kňazov).

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →