Produkt

Home Produkty Keď Matka hovorí

Keď Matka hovorí

1,00 

Zjavenia 2. v mesiaci, ktoré máva Mirjana Dragičevičová-Soldová, sú osobité a mimoriadne. Od 2. augusta 1987 vždy v druhý deň v mesiaci počuje Mirjana vo svojom vnútri hlas Matky Božej, niekedy ju i vidí a spolu sa modlia. Jej osobitná úloha je modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Kategórie:

Popis

Zjavenia 2. v mesiaci, ktoré máva Mirjana Dragičevičová-Soldová, sú osobité a mimoriadne. Od 2. augusta 1987 vždy v druhý deň v mesiaci počuje Mirjana vo svojom vnútri hlas Matky Božej, niekedy ju i vidí a spolu sa modlia. Jej osobitná úloha je modliť sa za tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.
Tieto zjavenia sú najmä spoločnou modlitbou za neveriacich. Žiada od nás, aby sme sa za nich denne modlili, pretože od nich pochádzajú všetky zlé veci na svete ako vojny, rozvody, potraty a drogy. Preto Matka Božia nás nabáda: „Deti moje, keď sa za nich modlíte, modlíte sa za seba a svoju budúcnosť.“
Tieto posolstvá možno označiť za súkromnejšie než posolstvá z 25. v mesiaci. Môžu nám však lepšie pomôcť pri chápaní dôležitosti modlitby. Najmä modlitby za tých, čo nespoznali Božiu lásku, a modlitby za kňazov.
Druhe doplnené vydanie obsahuje posolstvá do 2. apríla 2017.