Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

Posted on 9 novembra, 2019

Home Blog Články Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

Misijné modlitbové hnutie BOH TO DOKÁŽE!

V posolstvách Matky Božej nenájdete častejšie zdôrazňované slovo ako modlitba. Modlitba dokáže robiť zázraky. Názov modlitbového misijného hnutia „Boh to dokáže“ odkazuje už na zvestovanie Panny Márie, ktorej archanjel Gabriel povedal: „Lebo Bohu nič nie je nemožné!“ (Lk 1, 37)
Pripojením sa k tejto modlitbovej akcii vyznávame svoju vieru, že Pán je tu s nami, je ochotný konať zázraky, len potrebuje našu dobrú vôľu a vytrvalosť v modlitbe. Naše modlitbové hnutie „Boh to dokáže“ je veľmi jednoduché: Pomodlite sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca za určitého konkrétneho mladého človeka z vášho okolia, ktorý je vzdialený od Boha a viery. 
Môže ísť o mladíka, ktorý bol síce pokrstený, avšak ešte nezakúsil Božiu lásku a nenašiel osobnú vieru. Avšak môže ísť aj o človeka, ktorý nie je pokrstený, nie je členom Katolíckej cirkvi, alebo je príslušníkom iného vierovyznania. Prosíme Boha, aby tento mladý človek našiel živú vieru v Ježiša Krista, aby sa mu sviatosti Cirkvi stali prameňom sily. 
Žijeme v modernom svete, ktorý používa moderné technológie. Aj tieto technológie môžu slúžiť na šírenie dobra. Preto sme zvolili spôsob prihlásenia cez internetovú stránku www.bohtodokaze.sk, ktorú sme vytvorili osobitne na tento účel. Všetky údaje sú prísne dôverné a nebudú poskytnuté na žiadne komerčné ani iné účely. Chceme však, aby sa toto hnutie nielen čo najviac rozšírilo, ale aj malo svoju váhu v podobe konkrétnych ľudí, ktorí sa pripoja k tejto akcii. 
Oslovili sme viaceré cirkevné ustanovizne a požiadali o záštitu nad týmto hnutím. Musíme počkať, kým dostaneme ich vyjadrenia a potom budeme o tom informovať na našich internetových stránkach.