25.05.2010

Posted on 25 mája, 2010

Home 25.05.2010

Exemple
sermon date 2010-05-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.05.2010

„Drahé deti!

Boh vám dal milosť, aby ste žili a chránili všetko dobro, čo je vo vás a okolo vás, a aby ste podnecovali druhých, aby boli lepší a svätejší. Ale ani satan nespí a cez modernosti vás odkláňa a vedie na svoju cestu. Preto, milé deti, v láske k môjmu Nepoškvrnenému srdcu milujte Boha nadovšetko a žite jeho prikázania. Tak bude mať váš život zmysel a pokoj zavládne na zemi.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →