25.03.2016

Posted on 25 marca, 2016

Home 25.03.2016

Exemple
sermon date 2016-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.03.2016

„Drahé deti!

Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, milé deti, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš z lásky dal svoj život, aby vás spasil a aby vám daroval večný život. Preto modlite sa, milé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →