25.02.2016

Posted on 25 februára, 2016

Home 25.02.2016

Exemple
sermon date 2016-02-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.02.2016

„Drahé deti!

V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam k obráteniu. Milé deti, milujete málo a ešte menej sa modlíte. Ste stratení a neviete, čo je váš cieľ. Vezmite kríž, hľaďte na Ježiša a nasledujte ho. On sa vám dáva až po smrť na kríži, pretože vás miluje. Milé deti, pozývam vás, vráťte sa k modlitbe srdcom, aby ste v modlitbe našli nádej aj zmysel vášho žitia. Som s vami a prosím za vás.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →