25.01.2022

Posted on 25 januára, 2022

Home 25.01.2022

Exemple
sermon date 2022-01-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

25.01.2022

„Drahé deti!

Dnes vám pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe. Milé deti, nezabudnite, že satan je silný a chce pritiahnuť k sebe čo najviac duší. Preto buďte bdelí v modlitbe a rozhodnutí pre dobro. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →