2.10.2004

Posted on 2 októbra, 2004

Home 2.10.2004

Exemple
sermon date 2004-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

2.10.2004

„Drahé deti! Aj dnes, keď sa na vás hľadím srdcom plným lásky, chcem vám povedať, že to, čo vytrvale hľadáte, po čom túžite, deti moje, je tu pred vami. Stačí, aby ste do očisteného srdca prijali na prvé miesto môjho Syna a začnete vidieť. Poslúchnite ma a dovoľte mi, aby som vás k tomu materinsky viedla“.

       

Ďalšie posolstvá

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →

25. 12. 2023

„Drahé deti! Prinášam vám svojho Syna Ježiša, aby naplnil vaše srdcia pokojom, pretože on je pokoj. Milé deti, hľadajt...

                       

Čítať viac →