19.12.1985

Posted on 19 decembra, 1985

Home 19.12.1985

Exemple
sermon date 1985-12-19
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

19.12.1985

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať k láske k blížnemu. Ak budete chcieť milovať blížneho, viac pocítite Ježiša, najmä na Vianoce. Boh vás obdarí veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte. Zvláštnym spôsobom chcem dať matkám na Vianoce svoje osobitné materinské požehnanie a ostatných požehná Ježiš svojím požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →