19.12.1985

Posted on 19 decembra, 1985

Home 19.12.1985

Exemple
sermon date 1985-12-19
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

19.12.1985

„Drahé deti! Dnes vás chcem pozvať k láske k blížnemu. Ak budete chcieť milovať blížneho, viac pocítite Ježiša, najmä na Vianoce. Boh vás obdarí veľkými darmi, ak sa mu odovzdáte. Zvláštnym spôsobom chcem dať matkám na Vianoce svoje osobitné materinské požehnanie a ostatných požehná Ježiš svojím požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →