18.03.2002

Posted on 18 marca, 2002

Home 18.03.2002

Exemple
sermon date 2002-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.2002

„Drahé deti! Ako Matka vás prosím, otvorte svoje srdce, odovzdajte mi ho a ničoho sa nebojte. Budem s vami a naučím vás, ako máte dať Ježiša na prvé miesto. Naučím vás milovať ho a úplne sa mu odovzdať. Pochopte, drahé deti, že bez môjho Syna niet spásy. Pochopte, že on je váš počiatok aj váš koniec. Len s týmto poznaním môžete byť šťastní a zaslúžiť si večný život. To vám želám ako vaša Matka. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →