18.03.1998

Posted on 18 marca, 1998

Home 18.03.1998

Exemple
sermon date 1998-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1998

„Drahé deti!

Vyzývam vás, aby ste boli mojím svetlom, takže budete osvecovať všetkých, čo žijú v temnote, aby ste ich srdcia naplnili pokojom, mojím Synom.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →