18.03.1998

Posted on 18 marca, 1998

Home 18.03.1998

Exemple
sermon date 1998-03-18
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1998

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli mojím svetlom, aby ste osvecovali tých, čo žijú vo tme, aby ste ich srdcia naplnili pokojom, mojím Synom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →