18.03.1995

Posted on 18 marca, 1995

Home 18.03.1995

Exemple
sermon date 1994-03-25
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

18.03.1995

„Drahé deti!

Ako Matka vás už mnoho rokov vyučujem vo viere a v láske k Bohu. Vy ste sa Otcovi nepoďakovali, ani ste mu nepreukázali úctu. Stali ste sa prázdnymi, vaše srdce sa zatvrdilo a chýba mu láska k utrpeniu vašich blížnych. Učím vás láske a dokazujem vám, že Otec vás miluje. Vy ho však nemilujete. On obetoval svojho Syna za vašu spásu, moje deti. Pokiaľ nemilujete, nespoznáte lásku vášho Otca. Nespoznáte ho, pretože on je láska. Milujte a nemajte strach, moje deti, lebo láska nepozná nijaký strach. Ak budú vaše srdcia otvorené voči Otcovi a budú plné lásky k nemu, potom prečo sa máte báť toho, čo príde? Strachujú sa tí, ktorí nemilujú, pretože očakávajú trest, pretože vedia, akí sú prázdni a zatvrdilí. Milé deti, vediem vás k láske k vášmu Otcovi. Vediem vás k večnému životu. Môj Syn je večný život. Prijmite ho, a prijali ste lásku.

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →