17.04.1986

Posted on 17 apríla, 1986

Home 17.04.1986

Exemple
sermon date 1986-04-17
sermon manager Marián Kečkéš
Sermon Location Slovensko

17.04.1986

„Drahé deti! Ste zaujatí hmotnými vecami a hmotou zničíte všetko, čo vám Boh chce dať. Pozývam vás, drahé deti, aby ste sa modlili za dary Ducha Svätého, ktoré teraz veľmi potrebujete, aby ste mohli svedčiť o mojej prítomnosti tu a o všetkom, čo vám dávam. Drahé deti, odovzdajte sa mi, aby som vás mohla celkom viesť. Nezaoberajte sa hmotnými vecami! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →