02.10.2008

Posted on 2 októbra, 2008

Home 02.10.2008

Exemple
sermon date 2008-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2008

„Drahé deti! Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po vašom otvorenom srdci, aby mu mohlo povedať: ,Ver!‘ Deti moje, viera je to jediné, vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy pomáhali svojim blížnym v odkrývaní viery ako jedinej životnej radosti a šťastí. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a  všetky nábožné premety. Ešte raz nás pozvala k modlitbe za kňazov, zvlášť  v tomto čase. 

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →