02.10.2008

Posted on 2 októbra, 2008

Home 02.10.2008

Exemple
sermon date 2008-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2008

„Drahé deti! Znovu vás pozývam k viere. Moje materinské srdce túži po vašom otvorenom srdci, aby mu mohlo povedať: ,Ver!‘ Deti moje, viera je to jediné, vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy pomáhali svojim blížnym v odkrývaní viery ako jedinej životnej radosti a šťastí. Ďakujem vám.“

Panna Mária požehnala všetkých prítomných a  všetky nábožné premety. Ešte raz nás pozvala k modlitbe za kňazov, zvlášť  v tomto čase. 

       

Ďalšie posolstvá

25. 5. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam k modlitbe srdcom. Milé deti, vytvárajte modlitbové skupiny, v ktorých ...

                       

Čítať viac →

25. 4. 2024

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc...

                       

Čítať viac →

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →