02.10.2006

Posted on 2 októbra, 2006

Home 02.10.2006

Exemple
sermon date 2006-10-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.10.2006

„Drahé deti! Prichádzam k vám v tomto vašom čase, aby som vám odovzdala pozvanie k večnosti. Je to pozvanie lásky. Pozývam vás, aby ste milovali, pretože iba prostredníctvom lásky spoznáte Božiu lásku. Mnohí z vás si myslia, že majú vieru v Boha a že poznajú jeho prikázania. Snažia sa podľa nich žiť, ale nekonajú to najdôležitejšie – nemilujú ho. Deti moje, modlite sa a postite sa. To je cesta, ktorá vám pomôže, aby ste sa otvorili a milovali. Iba prostredníctvom Božej lásky sa získava večnosť. Ja som s vami a povediem vás s materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste odpovedali.“

Panna Mária ešte dodala: 

„Deti moje, u kňazov sú žehnajúce ruky môjho Syna, vážte si ich.“

       

Ďalšie posolstvá

25. 11. 2023

„Drahé deti! Nech je tento čas pretkaný modlitbou za pokoj a dobrými skutkami, aby ste radosť z očakávania Kráľa pokoja...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →

25. 10. 2023

„Drahé deti! Vetry zla, nenávisti a nepokoja vanú po zemi, aby zničili životy. Preto ma Najvyšší poslal k vám, aby som ...

                       

Čítať viac →