02.08.2008

Posted on 2 augusta, 2008

Home 02.08.2008

Exemple
sermon date 2008-08-02
sermon manager Mirjana Dragičevičová-Soldová

02.08.2008

„Drahé deti! V mojom príchode k vám, tu medzi vás, vidieť Božiu veľkosť a otvára sa cesta s Bohom k večnému šťastiu. Necíťte sa slabí, osamelí a opustení. S vierou, modlitbu a láskou vystúpte na vrch spásy. Svätá omša, najvznešenejší a najsilnejší akt vašej  modlitby, nech sa stane stredobodom vášho duchovného života. Verte a milujte, deti moje. V tomto vám pomôžu i tí, ktorých môj Syn vybral a pozval. Vám i im dávam osobitne moje materinské požehnanie. Ďakujem vám.“

Matka Božia požehnala všetkých prítomných a všetky nábožné predmety.

       

Ďalšie posolstvá

25. 3. 2024

„Drahé deti! V tomto milostivom čase sa so mnou modlite, aby vo vás a okolo vás zvíťazilo dobro. Osobitným spôsobom sa, ...

                       

Čítať viac →

25. 2. 2024

„Drahé deti! Modlite sa a obnovte svoje srdcia, aby dobro, ktoré ste zasiali, prinieslo ovocie radosti a jednoty s Bohom. Kúk...

                       

Čítať viac →

25. 1. 2024

„Drahé deti! Tento čas nech je časom modlitby.“...

                       

Čítať viac →